slide-recycling

Biomassa

Naast compostering zijn er ook andere manieren om gft-afval te verwerken zoals vergisten met na-compostering en verbranding. Zo’n vijf procent van het gescheiden ingezamelde gft wordt afgekeurd, omdat het is vervuild met vooral papier, karton en plastic. Dit afval gaat alsnog naar de afvalverbranding.

Bij vergisting van gft-afval wordt organisch materiaal omgezet in biogas (methaan). Daarmee produceert een gasmotor vervolgens elektriciteit of groen gas (gelijkwaardig aan aardgas). Het resterende materiaal wordt na-gecomposteerd tot schone compost.

Nederland telt enkele scheidings- en vergistingsinstallaties. De overheid heeft het opwekken van hernieuwbare energie als beleidsdoelstelling en stelt subsidie beschikbaar voor het bouwen van nieuwe installaties. Deze installaties zullen een deel van het gft, dat nu alleen nog maar wordt gecomposteerd, gaan vergisten, waarop na-compostering volgt.

Bio-energie wordt dus opgewekt uit biomassa. Om biogas te mogen produceren uit mest en/of andere dierlijke bij- en afvalproducten moet de vergistingsinstallatie erkend zijn op grond van de Verordening Dierlijke Bijproducten. Voor producten of reststromen van plantaardige oorsprong of zuiveringsslib van plantaardige oorsprong (zonder dierlijke uitwerpselen) is de Verordening Dierlijke Bijproducten niet van toepassing. H.J. Aalbers en zn. b.v. levert verantwoorde biomassa die is ontwikkeld uit groen- en houtafval.