slide-recycling

Duurzame grondstoffen

Afval bevat vaak waardevolle materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat is voor H.G. Aalbers en zn. b.v. het uitgangspunt voor gescheiden afvalverwerking. Van het afval dat niet herbruikbaar is, gaat een klein deel naar de stort.

Het grootste deel gaat naar de verbrandingsoven. De verbranding levert energie op die bruikbaar is voor opwekking van elektriciteit of stadsverwarming. De restanten die overblijven na verbranding – slakken – zijn deels bruikbaar voor de aanleg van wegen.

Om gescheiden afval opnieuw te kunnen gebruiken, mag het niet vervuild zijn met andere materialen. Er mag bijvoorbeeld niet te veel plastic tussen oud papier zitten, als dat gerecycled moet worden. Daarom worden sommige afvalproducten door ons wel gescheiden ingezameld en andere niet. Door het hergebruik van de materialen zijn voor nieuwe producten minder grondstoffen, energie en geld nodig. Dat spaart het milieu en de portemonnee.

Van het door H.J. Aalbers en zn. b.v. ingezamelde afval wordt een groot deel hergebruikt. Denk hierbij aan puin, groen, hout, papier en elektrische apparaten. Zo dragen wij bij aan een betere en groene toekomst.